קטגוריות
הדרכה נפשית טיפול הוליסטי טיפול רגשי

סקרן לגבי האופן שבו הגוף, הנפש והרוח שלך מתקשרים? מה טיפול הוליסטי יכול להציע לך?

מהי תרפיה הוליסטית? תרפיה הוליסטית, כפי ששמה מרמז, היא גישה טיפולית המתייחסת לאדם כאל שלם. היא לא עוסקת רק בסימפטום או בעיה ספציפיים; היא עוסקת בהתייחסות לאדם כולו – גוף, נפש ורוח. שיטה זו נובעת מההבנה שכל היבט בישותו של אדם קשור זה לזה ומשפיע על הרווחה הכללית. מדוע הקשר בין גוף-נפש-רוח חשוב בטיפול הוליסטי? […]